STANOVISKO ČPF K PROJEKTU PADEL LIGA

Česká padelová federace se seznámila s podrobnostmi a cíli soukromého projektu s názvem PADEL LIGA, který má být v příštích dnech zahájen. ČPF vítá aktivity směřující k propagaci a zvýšení zájmu o padel v ČR, ale po jednání s organizátory, vyvolaném ČPF, a snaze o úpravu, je povinností ČPF oznámit členské základně, že formát tohoto projektu není v souladu s dlouhodobými záměry rozvoje padelu v České republice. Nebyl nijak předem projednán nebo konzultován s ČPF a vytváří zbytečnou paralelu s existující a úspěšně se rozvíjející Českou padelovou tour. Tuto celostátní aktivitu organizovanou pod názvem Padel liga tedy ČPF nebude nijak podporovat.

">

Partneři:

Slider