Pozvánka na valnou hromadu ČPF 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu,

příp. náhradní valnou hromadu

České padelové federace, z.s.

 

Vážení členové ČPF,

dovoluji si Vás pozvat na řádnou Valnou hromadu (VH) zapsaného spolku Česká padelová federace z.s., IČO 042 50 851, která se bude konat:

Dne 14. listopadu 2020 od 14:00 hod v restauraci U LABUTĚ, Thomayerova 751/3, 140 00 Praha 4-Krč, (GPS : Loc: 50°1'59.851"N, 14°27’21.643”E). Odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/9JWMYYkoJUeCGZQr7

Registrace členů bude probíhat od 13:45 hod. Žádáme o včasný příchod, aby mohla být valná hromada zahájena ve 14:00 hod a to v případě, že se dostaví nadpoloviční většina členů ČPF.
 

Program VH:

1. Zahájení

2. Kontrola usnášení schopnosti

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Zpráva předsedy ČPF o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření ČPF za rok 2019

6. Plán činnosti na další období

7. Ustanovení pracovních komisí

8. Diskuse

9. Přestávka

10. Usnesení VH ČPF

11. Závěr


Nedostaví-li se nadpoloviční většina členů ani do 14.20 bude VH ukončena. Poté bude od 14,30 na stejné adrese svolána a zahájena náhradní valná hromada ČPF se stejným programem.

 

V Praze dne 11.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

">

Partneři:

Slider