Valná hromada ČPF

Pozvánka na řádnou valnou hromadu,

příp. náhradní valnou hromadu

České padelové federace, z.s.

 

Vážení členové ČPF,

dovoluji si Vás pozvat na řádnou Valnou hromadu (VH) zapsaného spolku Česká padelová federace z.s., IČO 042 50 851, která se bude konat:

Dne 30. listopadu 2019 od 13:30 hod v restauraci U LABUTĚ, Thomayerova 751/3, 140 00 Praha 4-Krč, (GPS : Loc: 50°1'59.851"N, 14°27’21.643”E). Odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/9JWMYYkoJUeCGZQr7

Registrace členů bude probíhat od 13:10 hod. Žádáme o včasný příchod, aby mohla být valná hromada zahájena ve 13:30 hod a to v případě, že se dostaví nadpoloviční většina členů ČPF.

Nedostaví-li se nadpoloviční většina členů ani do 13,50 bude VH ukončena. Poté bude od 14,00 na stejné adrese svolána a zahájena náhradní valná hromada ČPF.

Členem s hlasovacím právem je člen ČPF starší 18 let (v případě člena mladšího 18 let, vykonává hlasovací práva tohoto člena na valné hromadě jeho zákonný zástupce), který má uhrazen členský příspěvek za rok 2019. Tento člen má právo hlasovat na Valné hromadě.
 

Program VH:

1. Zahájení

2. Kontrola usnášení schopnosti

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Zpráva předsedy ČPF o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření ČPF za rok 2018

6. Plán činnosti na další období

7. Diskuse k předneseným zprávám

8. Přestávka

9. Usnesení VH ČPF

10. Závěr

 

RNDr. Milan Prokš

Předseda ČPF

 

V Praze dne 25.10.2019

">

Partneři:

Slider