PADEL 2021 - plány v covidovém období

Jak jinak by měla začínat první zpráva v novém roce, než přáním všeho nejlepšího. Přeji Vám za ČPF hodně zdraví, pohody a úspěchů v práci a samozřejmě na padelovém kurtu.

Věříme, že i přes nepřízeň okolností, která nás potkávala v roce 2020 a která nás bude asi trápit i velkou část roku 2021, proběhne padelová sezóna v co nejméně narušeném programu.

Věříme také, že se nám, po pěti letech, kdy jsme byli podmínkami dotací vyřazeni z možnosti o dotace žádat, podaří v žádosti uspět a NSA bude “štědrá” a umožní nám přidělenou dotací rozvoj padelu, který byl doposud hrazen z prostředků vás členů a sponzorů.

Inspirativní a žádané jsou vaše názory jak a co zlepšit, vítáme vaše názory do diskuze a širší zapojení vás členů do dění a práce pro padel.

 

Co nás tedy čeká a jaké jsou plány v roce 2021?

 

Mezinárodní akce

 • ME v padelu týmů žen a mužů, které vyhlásila FEPA (Evropská padelová federace) na termín 18. až 24.10. Místo konání bude ještě upřesněno.
 • série turnajů FEPA a APT - více jak 40 turnajů mužů a žen po Evropě, se zajímavými Prize Money. Důležité pro nás je, že do turnajů můžeme nominovat mimo FEPA žebříček jeden pár! Další turnaje APT (American Padel Tour) po světě čekají také na naše hráče. Naši hráči mohou promluvit do turnajového dění v Evropě!
 • série turnajů Fabrice Pastor Cup - sponzorské turnaje s velice zajímavými podmínkami pro účastníky turnajů v hospitality a Prize Money
 • European Champions Trophy - turnaj nejlepších párů žen a mužů evropských zemí v termínu 21. až 28.11. Místo konání bude upřesněno.
 • školení mezinárodních rozhodčích FEPA - vzhledem o omezenému cestování, proběhnou kurzy rozhodčích formou třídenních videokonferencí. První kurz proběhne již 29. až 31 ledna, poté koncem února, koncem března a koncem listopadu. Absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky bude osvědčeno certifikátem FEPA. Účast předpokládá velmi dobrou znalost angličtiny.
 • první mezinárodní turnaj FEPA v České republice - proběhne v Ostravě v termínu 25. až 27.6. Bude se hrát o 50 bodů do žebříčku FEPA
 • úspěch jsme zaznamenali i na poli diplomatickém, kdy byl na další funkční období zvolen na zasedání FEPA Dr. M. Prokš předsedou disciplinární komise FEPA

 

Domácí akce

 • MČR mužů a žen v padelu - turnaj se uskuteční tento rok v Ostravě v termínu 18.9. (případně 18. a 19.9.)
 • mezinárodní turnaj FEPA 50 v Ostravě, bude zároveň turnajem ČPT 2021/200 bodů
 • ČPT 2021 - v termínové listině jsou již teď naplánovány 3 turnaje ČPT 200, 4 turnaje ČPT 100, 6 turnajů veteránů a více jak 20 turnajů nižších kategorií určených pro padelové “nováčky”. Kompletní turnajový kalendář bude ještě doplňován a po jeho zkompletování bude představen.
 • tréninkové kempy s kvalitními trenéry ve spolupráci s kluby
 • propagační akce pro širokou veřejnost - především ve spolupráci s nově vznikajícími kluby (Praha, Č. Budějovice, Brno, Louny, atd.), ale i s již existujícími kluby, plánujeme propagovat padel pro širokou veřejnost z dotačních a sponzorských prostředků
 • kurz trenérů ČPF, třídy C
 • kurz rozhodčích ČPF

 

 

Aktuální činnost

 • příprava finálního znění Soutěžního a Hracího rádu ČPF pro ČPT 2021
 • na základě podkladů od klubů je téměř zpracována finální verze žádosti ČPF o dotace v programu Podpora svazů 2021 (reprezentace, domácí soutěže, podpora talentované mládeže, chod Federace, apod.)
 • zapracovávají se podněty klubů a členů ČPF pro chod ČPF a organizaci ČPT pro sezónu 2021.
 • připravují se podklady pro Valnou hromadu ČPF, která bude vyhlášena ihned, jakmile to dovolí opatření spojené s pandemií Covid-19 tak, jak to bylo členům již dříve avizováno
 • jedná se o podmínkách spolupráce se stávajícími sponzory a novými sponzory
 • propagujeme padel, jezdíme po republice, vytipováváme lokality pro výstavbu kurtů a poskytujeme sportovním činovníkům, ale i podnikatelům konzultace a přesvědčujeme je, aby stavěli padelové kurty
 • zpracováváme návrh podmínek na vyhlášení soutěže družstev-klubů, který má návaznost na turnaj nejlepších evropských klubů, organizovaných Evropskou padelovou federací

 

 

Padel Vás potřebuje!!!

 

Za VV ČPF

RNDr. Milan Prokš

Předseda

">

Partneři:

Slider