ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2024

Vážení členové České padelové federace,
 

VV ČPF rozhodl o výši členských příspěvků pro rok 2024 a to následovně:
 

Příspěvky na rok 2024:

Mladiství od 3 do 18 let (pokud dosáhne v roce 2023 věku 18 let) Kč 200,-

Dospělí od 19 do 60 let - Kč 400,-

Senioři 61 let a starší (pokud dosáhne v roce 2023 věku 61 let) Kč 300,
 

Platba na účet ČPF vedený u FIO BANKA a.s.,

Č.ú.: 2500830157/2010

Variabilní symbol platby: členské číslo bez CZ

Termín: Do konce roku 2023

 

RNDr. Milan Prokš v.r.

Předseda ČPF

Hlavní reklamní partner:

Partneři:

Slider