ZALOŽENÍ PADELOVÉ FEDERACE

Česká padelová federace vznikla v roce 2015 jako reakce na stále se zvyšující popularitu tohoto nového, ve španělsku vzniklého sportovního odětví. Po vzoru obdobných organizací, kterých po celém světě existují desítky, tvoří hlavní náplň ČPF organizace sportu, jeho propagace a vytváření hráčsky příjemného prostředí. Za další cíle si pak federace klade zejména rozvoj sportu jako takového na uzemí České republiky, podporu jeho příznivců a sjednocení všech aspektů, které se tohoto fenoménu posledních několika desítek let týkají.

">

Partneři:

Slider