Vyjádření VV ČPF k účasti na ME v padelu v roce 2021

V Praze dne 19.4.2021
 

Z pohledu členství v Evropské Padelové Federaci (FEPA) a z pohledu logiky rozvoje padelu v rámci FEPA, které plně jako Česká padelová federace podporujeme, se VV ČPF na svém jednání jednohlasně rozhodl účastnit se pouze ME FEPA 2021, které bude finančně podporováno z dotace od NSA.

 

Níže uvádíme některé další důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí: 

  • nespokojenost evropských národních padelových federací a neutěšená situace vývoje padelu v Evropě, kdy FIP nebyla schopná plnit očekávání evropských států na rychlý rozvoj tohoto sportu v Evropě, vedla ke vzniku kontinentální federace FEPA, tak aby došlo k úzké spolupráci evropských zemí při rozvoji padelu v Evropě a také, aby se odlehčilo FIP při rozvoji padelu v dalších regionech. Dle současného vývoje FEPA plní dané cíle a očekávání a spolupráce jednotlivých evropských zemí je velmi efektivní a úspěšná.
  • jsme zakládajícími členy FEPA a maximálně podporujeme tento projekt, který je výsledkem snahy evropských zemí o rozvoj a koordinaci padelu v Evropě.
  • postoje a rozhodování Mezinárodní Padelové Federace (FIP) je v mnoha případech skandální a trpí především evropské země. Místo dialogu utrácí FIP peníze členských států za soudní pře proti svým členům.
  • domníváme se, že FIP by se měla věnovat organizaci světových akcí všech kategorií, tak jak je tomu u jiných sportů. 
  • chceme mít dlouhodobě konstantní a transparentní mezinárodní postoj, účastnili jsme se hned prvního ME FEPA 2019 v Portugalsku a v takto nastaveném směru chceme pokračovat (ME FIP 2019 jsme se neúčastnili).
  • nechceme podporovat organizování dvou ME tím, že se budeme účastnit obou. Pořádání dvou ME je velmi nešťastné a jednotlivým zemím může způsobit komplikace.
  • pokud má mezinárodní padel ambici dostat se na organizační úroveň tradičních a uznávaných sportů, musí se rozvíjet po celém světě formou kontinentálních federací. Pouze tento vývoj dává navíc šanci, aby se padel mohl stát v budoucnu olympijským sportem (podmínka MOV).
  • nechceme podporovat stávající neutěšenou situaci v mezinárodním padelu, která vede mj. právě k duálnímu pořádání mistrovství Evropy, což je stav, který kvůli politice FIP neprospívá pozitivnímu rozvoji nejen mezinárodního, ale i českého padelu. 

 

Za VV ČPF 

RNDr. Milan Prokš

předseda

">

Partneři:

Slider