POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu,

příp. náhradní valnou hromadu

České padelové federace, z.s.

 

Vážení členové ČPF,

dovoluji si Vás pozvat na řádnou Valnou hromadu (VH) členů zapsaného spolku Česká padelová federace z.s., IČO 042 50 851, která se bude konat:

 

Dne 2. dubna 2023 od 13:30 hod v restauraci U LABUTĚ, Thomayerova 751/3, 140 00 Praha 4-Krč, (GPS : Loc: 50°1'59.851"N, 14°27’21.643”E).

 

Registrace členů bude probíhat od 13:15 hod. Žádáme o včasný příchod, aby mohla být valná hromada zahájena ve 13:30 hod a to v případě, že se dostaví nadpoloviční většina členů ČPF.

 

Program VH:

1. Zahájení

2. Kontrola usnášení schopnosti

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Zpráva předsedy a VV ČPF o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření ČPF za rok 2022

6. Plán činnosti na další období

7. Diskuze

8. Přestávka

9. Usnesení VH ČPF

10. Závěr VH

 

Nedostaví-li se nadpoloviční většina členů ani do 13:50 bude VH ukončena.

Poté bude od 14,00 na stejné adrese svolána a zahájena náhradní valná hromada ČPF se stejným programem.

 

V Praze dne 9. 3. 2023

RNDr. Milan Prokš

Předseda ČPF

">

Hlavní reklamní partner:

Partneři:

Slider