ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2023

Vážení členové České padelové federace,

 

VV ČPF rozhodl o výši členských příspěvků pro rok 2023 a to následovně:

 

Příspěvky na rok 2023:
 
Mladiství od 3 do 18 let (pokud dosáhne v roce 2023 věku 18 let) Kč 100,-
Dospělí od 19 do 60 let - Kč 300,-
Senioři 61 let a starší (pokud dosáhne v roce 2023 věku 61 let) - Kč 200,-

 

Platba na účet ČPF vedený u FIO BANKA a.s.,
Č.ú.: 2500830157/2010
Variabilní symbol platby: členské číslo bez CZ
Termín: Do konce roku 2022

 

VV ČPF doporučuje svým členům, kteří ještě nemají, aktivaci své digitální členské karty. Odkaz ke stažení případně poskytne ČPF na vyžádání mailem.

 

RNDr. Milan Prokš v.r.
Předseda ČPF
">

Hlavní reklamní partner:

Partneři:

Slider