Členské příspěvky na rok 2022

Vážení členové České padelové federace,

 

VV ČPF rozhodl o výši členských příspěvků pro rok 2022 a to následovně:

 

Příspěvky na rok 2022:
 
Mladiství od 3 do 18 let (pokud dosáhne v roce 2022 věku 18 let) Kč 100,-
Dospělí od 19 do 60 let - Kč 300,-
Senioři 61 let a starší (pokud dosáhne v roce 2022 věku 61 let) - Kč 200,-

 

Platba na účet ČPF vedený u FIO BANKA a.s.,
Č.ú.: 2500830157/2010
Variabilní symbol platby: členské číslo bez CZ
Termín: Do konce roku 2021

 

RNDr. Milan Prokš v.r.
Předseda ČPF
">

Partneři:

Slider