Členské příspěvky na rok 2021

Vážení členové České padelové federace,

 

VV ČPF rozhodl o výši členských příspěvků pro rok 2021 a to následovně:

 

Příspěvky na rok 2021:

Mladiství do 18 let (pokud dosáhne v roce 2021 věku 18 let) Kč 250,-

Dospělí Kč 500,-

Senioři 65 let a starší (pokud dosáhne v roce 2021 věku 65 let) Kč 300,-

 

Platba na účet ČPF vedený u FIO BANKA a.s.,

Č.ú.: 2500830157/2010

Variabilní symbol platby: členské číslo bez CZ

 

RNDr. Milan Prokš v.r.

Předseda ČPF

">

Partneři:

Slider