Členské příspěvky na rok 2020

Vážení členové České padelové federace,

 

blíží se konec roku a kromě jiných věcí spojených s koncem roku nás čeká povinnost zaplatit členské příspěvky pro pokračování členství v roce 2020.

 

VV ČPF rozhodl, že výše členských příspěvků na rok 2020 zůstane ve stejné výši. Znamená to tedy, že:

 

Výše příspěvků na rok 2020:

Mladiství do 18 let Kč 250,-

Dospělí Kč 500,-

Senioři nad 65 let Kč 300,-

 

  1. Noví členové, kteří se přihlásí za členy ČPF v prosinci 2019 a zaplatí členské příspěvky v prosinci 2019 budou mít zaplacené členství do 31.12.2020.

 

  1. Prosíme členy o kontrolu aktuálnosti telefonního čísla a aktuální e-mailové adresy ve svém profilu hráče. Jen tak se k vám dostanou aktuální informace rozesílané členům ČPF.

 

Platba na účet: ČPF vedený u FIO BANKA a.s. č.ú.: 2500830157/2010

Variabilní symbol platby: členské číslo bez CZ

 

RNDr. Milan Prokš v.r.

Předseda ČPF

">

Partneři:

Slider