Registrace nového hráče


ČPF členství

Předpokladem členství fyzické osoby v České padelové federaci (ČPF) jsou následující kroky:
1) Vyplnění elektronické přihlášky
2) Schválení členství výkonným výborem ČPF
3) Zaplacením členského příspěvku na účet ČPF


Obecné body
1) Elektronická přihláška je vložena do systému ČPF. Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění přihlášky ve všech bodech.
2) Výše ročního členského příspěvku je stanovena rozhodnutím Výkonného výboru následovně:
A) Mládež do 18 let (osoby, které v roce platby za členství dovrší 18 let a mladší) platí Kč 250,-
B) Dospělí Kč 500,-
C) Senioři (osoby, které dovrší v roce platby členského příspěvku 65 let a starší) platí Kč 300,-
3) Členství v ČPF je platné (po zaplacení členského příspěvku) vždy na jeden kalendářní rok.
4) Pro pokračování členství na další kalendářní rok je nutné zaplatit členské příspěvky do 31.1. příslušného roku.
5) Platbu je nutno uskutečnit na účet ČPF vedený u FIO BANKA a.s. č.ú.: 2500830157/2010 pod variabilním symbolem, který bude zaslán elektronicky po vyplnění elektronické přihlášky a schválení VV na mail uvedený v přihlášce.
6) Po připsání platby za členství na účet ČPF je považována osoba za člena ČPF a bude vedena v evidenci ČPF.


Kategorie:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození: Zadejte datum ve tvaru 2016-01-31
Ulice:
PSČ:
Město:
Kraj:
Země:
Klub za který chcete hrát: Nejprve musíte získat souhlas klubu k registraci.
Telefon:
E-mail:
Profilová fotografie:

Z bezpečnostních důvodů prosím opiště následující kód do pole pod kódem:Poznámka: Po odeslání přihlášky budete zaregistrování do našeho systému. Během 48 hodin obdržíte e-mail s pokyny k platbě členství.